Meny Stäng

Bli medlem

Bli medlem i Borlänge Jazzklubb!

Bli gärna medlem i Borlänge Jazzklubb så går du på konsertkvällarna till reducerat pris (oftast 100 kr, övriga 150 kr).

Avgiften inbetalas på PG 449716-0.

Medlemskort skrivs ut konsertkvällar till dem som vill ha vartefter inbetalningar verifierats.

  • Obs! Använd INTE vårt bankgiro för betalning av medlems-avgifter!
  • Ange namn och fullständig adress vid inbetalning, gärna även födelseår och en tydligt läsbar e-postadress (inte ett enda litet tecken får ju riskera att feltolkas vad gäller e-post).
  • Medlemskort skrivs ut på begäran i samband med konsert.
  • Medlemsavgiften för hela 2021/2022 är 250 kr och ger även rabatt till samtliga svenska jazzklubbar som är anslutna till organisationen Svensk Jazz vid uppvisande av medlemskort.
  • Ungdom t.o.m. 25 år är gratis medlemmar, men registrera er helst någon konsertkväll.
  • Entréavgiften konsertkvällar är för medlemmar allt som oftast 100 kr, ej medlem 150 kr.