Meny Stäng

Bli medlem

Bli medlem i Borlänge Jazzklubb!

Bli gärna medlem i Borlänge Jazzklubb så går du på konsertkvällarna till reducerat pris (oftast 100 kr, övriga 150 kr).

Avgiften inbetalas på PG 449716-0.

Medlemskort skrivs ut konsertkvällar till dem som vill ha vartefter inbetalningar verifierats.

Obs! Använd INTE vårt bankgiro för betalning av medlems-avgifter!

Ange namn och fullständig adress vid inbetalning, gärna även födelseår och en tydligt läsbar e-postadress (inte ett enda litet tecken får ju riskera att feltolkas vad gäller e-post).

Medlemskort skrivs ut på begäran i samband med konsert.

Medlemsavgiften för hela 2024 är 250 kr och ger även rabatt till samtliga svenska jazzklubbar som är anslutna till organisationen Svensk Jazz vid uppvisande av medlemskort.

Ungdom t.o.m. 25 år är gratis medlemmar, men registrera er helst någon konsertkväll.

Entréavgiften konsertkvällar är för medlemmar allt som oftast 100 kr, ej medlem 150 kr.