Meny Stäng

Bandbokning

OBS! att alla bokningskontakter skall tas med Lasse och helst via mail!

Borlänge Jazzklubb är en ideell förening och är därför inte moms-registrerat.
Alla överenskommelser, priser, gager, etc. är inklusive moms.

I det fall fakturering kan komma att ske från utlandsregistrerat företag måste detta meddelas bokningsansvarig före kontraktskrivning.
Detta gäller också eventuell rider.

Bokning:
Lasse Jonsson
Telefon: 073-846 15 48
E-mail: program@borlangejazzklubb.se